GARAGE2020


Op deze pagina vind je een overzicht van projecten waarin ik ben gewerkt als designer bij Garage2020

Illustration

Samen naar school

Het leven in ZuidOost is niet voor iedereen even gemakkelijk. Er bestaat veel kansenongelijkheid, dat in veel gevallen zelfs voor de geboorte al is vastgesteld. De kernpartners in Amsterdam bundelden begin 2022 de krachten om deze kansengelijkheid in ZuidOost te vergroten.
Hel doel: Zo effectief mogelijk een systeemverandering veroorzaken in Zuidoost, waarmee er kansengelijkheid voor kinderen van 0-6 wordt gecreëerd.
Ons concept: Samen naar School- in drie jaar tijd voorbereid op een kansrijke toekomstSamen naar school In drie jaar tijd een kansrijke toekomst voor ouder en kind Als om half negen de kinderen naar school worden gebracht lopen de ouders mee naar binnen en nemen plaats in hun eigen schoollokaal. Hier volgen zij tijdens schooluren een opleiding tot pedagogisch medewerker, schuldhulpverlener, tolk, kok, klusser of ict-er. Opleidingen met baangarantie. Stages worden intern of lokaal geregeld. De pedagogisch medewerker in opleiding zorgt voor de kinderen in de BSO, de kok verzorgt de gezonde schoolmaaltijd, de klusser helpt bij renovaties en de tolk helpt andere ouders met het invullen van formulieren. Win-win, want terwijl de kinderen spelen en leren in de (voor)school met hun ouders in de buurt, vloeit de kennis en ervaring die de ouder opdoet tijdens zijn opleiding zo weer de wijk in. Belangrijk element: vanaf de start van de opleiding wordt coaching aangeboden (door het buurtteam), zodat iedere ouder begeleid een driejarenplan kan maken om waar nodig ‘big 5 problematiek’ aan te pakken.
Waar? Ouders krijgen les in het schoolgebouw van hun kinderen Wanneer? Vier dagen per week onder schooltijd Hoelang? 1 - 3 jaarlang (afhankelijk van de opleiding) Voor wie? Ouders met kinderen die naar de voorschool gaan of in groep 1/ 2 zitten. Door wie? Een samenwerking tussen scholen, organisaties, gemeente en bedrijven in de buurt; Scholen stellen een ruimte beschikbaar; Organisaties en bedrijven uit de buurt met personeelstekort bieden (kostenneutrale) opleiding aan; het buurtteam is nauw betrokken.

Illustration

Vleuten versterkt

Het beeld is dat er in sommige wijken, zoals bijvoorbeeld Vleuten, onevenredig een beroep wordt gedaan op gespecialiseerde jeugdhulp door ouders en jongeren. Oorzaken van dit probleem liggen in de prestatiedruk maatschappij, het gevoel van maakbaarheid van succes en het moeten voldoen aan een (weliswaar ongeschreven) norm. 
Hel doel: Een gezamenlijke visie te vormen op het thema Prestatiedruk en zicht te krijgen aan welke knoppen de wijk kan gaan draaien om zo duurzame oplossingen te kunnen genereren.
Het resultaat: een systemische kaart en oplossingsrichtingen Het systeem in beeld geeft een overzicht van de huidige context van prestatiedruk in Vleuten, Utrecht. Het is opgebouwd uit 4 lagen: het begint bij de buitenste laag "maatschappelijke norm", die onze "overtuigingen" bepaalt en op basis daarvan vertonen we bepaald "gedrag" dat uiteindelijk "uitingsvormen" veroorzaakt.In ons onderzoek zagen we drie onderwerpen die steeds naar boven kwamen: (de waarde van) Ontspannen, Vergelijken en Verwachtingen.

Illustration

De volgende stap was om onze inzichten verder uit te diepen door co-creatiesessies met de doelgroepen te organiseren. Hiervoor identificeerden we 5 thema's die we verder konden uitwerken om oplossingsrichtingen voor te stellen.

Illustration

Meer informatie over dit project kan op de Garage2020 Community pagina BOKS gevonden worden, en de naslagwerk van dit project kan hier gedownload worden.

verbindingshuis

Als een kind uit huis geplaatst is, is het belangrijk dat het kind contact kan onderhouden met zijn/haar ouder(s) en andere belangrijke personen. Uit onderzoek blijkt dat dit niet alleen een positieve invloed heeft op het uit huis geplaatste kind maar het zorgt tevens voor een grotere motivatie tot verandering bij de ouders , een betere ouder-kindrelatie, een betere identiteitsontwikkeling bij het kind en het leidt tot meer succesvolle terugplaatsingen.

De ouderparticipatie tijdens de begeleide bezoekregeling staat echter onder druk. De begeleide bezoeken vinden namelijk plaats op het kantoor van de pleegzorginstelling (i.c. Levvel) of van de jeugdbeschermer. De sfeer in deze kantoorruimtes is over het algemeen niet als “huiselijk” te kenmerken en draagt daardoor onvoldoende bij aan het “normaliseren” van het contactmoment. Juist dit laatste is zo belangrijk om een fijn en pedagogisch goed contact tussen ouders en kind te stimuleren. 

De uitdaging: Hoe kan een ruimte bijdragen om de begeleide bezoeken tussen ouder en kind op een meer ontspannen manier te laten plaatsvinden?
Lopend project We hebben tot nu toe literatuuronderzoek en veld onderzoek gedaan, de doelgroep geïnterviewd en begeleide bezoeken geobserveerd. We hebben een visie ontworpen van de gewenste omgeving en begeleide bezoek, en we zijn nu bezig met de vervolgstappen definiëren om ons visie te testen en verbeteren.

Grafisch ontwerp

Naast het werken aan verschillende projecten, ben ik ook deel van de Communicatie team binnen Garage2020. Hierin ben ik verantwoordelijk voor het herontwerpen van ons communityplatform BOKS en we zijn momenteel bezig met het herstructureren van onze website, en dit ga ik zelf uitvoeren.